KRZYSZTOF PAWLUK – SANMARKS SP. Z O.O. KONTROLA PREZESA UODO – Nr. DKN.5130.10250.2022

Serious businessman leaning against railing

Marketingowe Bazy Danych B2B B2C

 

KRZYSZTOF PAWLUK – SANMARKS SP. Z O.O.
NARUSZENIE RODO oraz Art. 107 u.o.d.o. – NUMER DKN.5130.10250.2022

NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE KAMPANII DLA ALLIANZ TU ORAZ TU UNIQA SA OD DNIA 01.05.2022

 

Marketingowe Bazy Danych B2B i/lub przetwarzanie danych osobowych
Ryzyko ADO

Prezes UODO 19 stycznia 2022 r. nałożył na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. rekordową karę pieniężną w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz za brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Mimo, że do naruszenia doszło u podmiotu przetwarzającego, to administrator poniósł odpowiedzialność za działania procesora. Wskazana decyzja jest już kolejną decyzją wydaną przez Prezesa UODO wskazującą w praktyce jak duże znaczenie ma realna weryfikacja i kontrola przez administratora czynności wykonywanych przez podmiot przetwarzający na jego zlecenie.

Case Study
Firma telemarketingowa SANMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Czym jest audyt zgodności z RODO? Audyt RODO lub inaczej audyt systemu ochrony danych osobowych to kompleksowa weryfikacja poziomu wdrożenia wymogów płynących z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontrola zgodności z RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w SANMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. nastąpiła z winy Przedsiębiorcy i jego pracowników – Zarządu KRZYSZTOF PAWLUK i SŁAWOMIR SUPERSON Postępowanie trwa od dnia 15.09.2022 r. Wcześniej ADO zgodnie z RODO monitorował działalność Podmiotu : 1 – systemy CC, 2 – dostawców Internetu i aplikacji, 3 – stosowane protokoły zabezpieczeń, 5 – adresy IP serwerów i daty logowań na serwer Producenta i Administratora, 6 – relokację danych w przestrzeni Internet, 7 – zachowania rekordów kontrolnych (telefony), 8 – dane wprowadzane do Rejestru Czynności Przetwarzania i inne – na każdym etapie, po pozytywnym Audycie zerowym przed zawarciem umowy ADO zarejestrował naruszenia RODO oraz u.o.d.o. Adresy naruszającego: 1 – SANMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SŁOWACKIEGO 36 37-600 LUBACZÓW. Administrator Danych Osobowych zarejestrował: nagłe incydenty bezpieczeństwa oraz odmowę przeprowadzenia audytu. Na podstawie zgromadzonych informacji i dowodów ADO stwierdził, że z całą pewnością dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia Art. 107 UODO. W ciągu 72 godzin od zebrania dowodów – ADO zgłosił naruszenia do PUDO wnosząc o wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie. Administrator zgłosił także naruszenie Art. 107 UODO zgodnie z procedurą karną.

Dane kontrolowanego Podmiotu
Nazwa SANMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców Województwo PODKARPACKIE
Numer KRS 0000289650 Powiat LUBACZOWSKI
NIP 7931579276 Gmina LUBACZÓW
REGON 18026840900000 Miejscowość LUBACZÓW
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres SŁOWACKIEGO 36
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2007-09-28 Kod pocztowy 37-600
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń Adres WWW Sanmarks.pl